Ministerstwo ujawniło dane! Do Polski przyjechały setki tysięcy imigrantów

W 2023 roku do Polski przyjechało 330 tys. pracowników. Większość z nich to imigranci z Azji i Afryki
Zdjęcie ilustracyjne | fot. AMISOM Public Information | Domena Publiczna

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawiły się najnowsze dane, dotyczące legalnej imigracji do Polski, tj. imigracji za 2023 rok. W ubiegłym roku na podstawie zezwoleń na pracę do naszego kraju przyjechało ponad 300 tys. cudzoziemców. Są to głównie obywatele Indii, Nepalu i Filipin, ale także Bangladeszu, Pakistanu, Afganistanu oraz szeregu państw Afryki. Czasy, kiedy do Polski przyjeżdżali pracownicy głównie z państw europejskich (m.in. Ukrainy i Białorusi) wydaje się, że minęły bezpowrotnie.

REKLAMA

Departament Rynku Pracy MRPiPS udostępnił na rządowej stronie praca.gov.pl roczne sprawozdanie z wydanych cudzoziemcom w 2023 roku pozwoleń na pracę. Z zestawienia dowiadujemy się, że w ubiegłym roku polskie władze udzieliły 320 630 zezwoleń na pracę dla obcokrajowców. Z danych wynika, że najwięcej pracowników nasz kraj pozyskuje już nie w Europie, ale w Azji i w Afryce – podobnie jak w ostatnich latach.

Polska ściąga pracowników już głównie z Azji i Afryki. 85 procent z nich to mężczyźni

W 2023 roku najwięcej zezwoleń na pracę wydano obywatelom Indii – aż 45 998. Na drugim miejscu znaleźli się Nepalczycy (35 287), a na trzecim Filipińczycy (29 154). Spośród narodowości z czterocyfrową liczbą przyjezdnych znaleźli się jeszcze Uzbekowie (27 959), Banglijczycy (27 896), Turcy (25 934), Kolumbijczycy (11 945) i Kazachowie (10 298). Pierwszą dziesiątkę zamykają jeszcze Wietnamczycy (9854) i Indonezyjczycy (9405). W liczbach między 1000 a 9000 zezwoleń otrzymali także obywatele państw, takich jak: Turkmenistan, Azerbejdżan, Pakistan, Ukraina, Kirgistan, Białoruś, Zimbabwe, Tadżykistan, Sri Lanka, Chiny, Rosja, Kenia, Argentyna, Korea Południowa, Nigeria, Rwanda, Uganda, Maroko, Egipt.

REKLAMA

Obywatelom państw-tytanów dotychczasowej imigracji do Polski, czyli Ukrainy i Białorusi, wydano w ubiegłym roku już tylko, odpowiednio 7298 i 6383 zezwoleń na pracę.

Spośród przyjeżdżających do Polski pracowników z zagranicy gros stanowili mężczyźni, których było 272 636 (85,03 proc.), a kobiet już tylko 47 994 (14,97 proc.).

W jakich branżach zatrudniano imigrantów, którym w 2023 roku udzielono zezwolenia na pracę w Polsce

W jakich branżach zostali zatrudnieni napływający do Polski pracownicy? Zdecydowanie najwięcej (ponad 90 proc.) pracowników zostało ściągniętych do najprostszych prac, niewymagających wykształcenia: Przetwórstwo przemysłowe (117233, 36,56%), Transport i gospodarka magazynowa (67181, 20,95%), Budownictwo (54563, 17,02%), Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (35317, 11,01%), Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (17046, 5,32%), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (9152, 2,85%).

REKLAMA

Do jakiego województwa przyjechało w 2023 roku najwięcej zagranicznych pracowników

Najwięcej obcokrajowców przyjechało do województw mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego. Wraz z liczbami prezentuje się to następująco: mazowieckie (65333), wielkopolskie (39702), śląskie (37353), pomorskie (30092), łódzkie (25911), dolnośląskie (23367), lubelskie (19117), małopolskie (17911), świętokrzyskie (10680), podlaskie (10677), zachodniopomorskie (10086), lubuskie (9314), kujawsko-pomorskie (7519), podkarpackie (5267), warmińsko-mazurskie (4350), opolskie (3946), brak danych (5).

Dominujące wyznanie wśród osób, którym w 2023 roku udzielono zezwolenia na pracę w Polsce

W przeszłości kontrowersyjną kwestią w dyskusji o migracji do naszego kraju była religia przyjezdnych. Znacznie bardziej niechętnie odnoszono się do imigrantów z państw muzułmańskich. W danych MRPiPS nie uwzględniono wyznania pracowników, którym udzielono zezwoleń na pracę. Co wiemy, to ilu zezwoleń udzielono osobom z państw muzułmańskich (tj. gdzie większość populacji wyznaje Islam) w sumie. Było to 142 415 zezwoleń.

Źródło danych: Centralny System Analityczno-Raportowy MRPiPS, dane na dzień 15 stycznia 2024 r.