Mirosław Krupa – dowódca jednostki specjalnej – został zdymisjonowany. Żołnierze zawodowi służący w jednostce skarżyli się na mobbing, nepotyzm i brak dyscypliny. Do tego wszystkiego doszła negatywna ocena działalności finansowej jednostki.

Ze stanowiska odwołał go nowy dowódca wojsk specjalnych gen. Sławomir Drumowicz. Jednostka specjalna Nil to najważniejszy oddział, który odpowiada za łączność i logistykę, a także zajmuje się zbieraniem i analizowaniem danych rozpoznawczych i wywiadowczych.

Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło w jednostce kontrolę finansową, która wypadła negatywnie. Chodzi o nieprawidłowości związane ze składaniem zamówień publicznych. W jednostce dochodziło także do masowych odejść żołnierzy zawodowych. Ich miejsce zajmowały osoby z rodziny dowódcy.

To już kolejna dymisja z jednostek specjalnych. Mariusz Błaszczak 28 września odwołał gen. Wojciecha Marchwicę, dowódcę Komponentu Wojsk Specjalnych.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę