W połowie września w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym zapadł wyrok – premier Mateusz Morawiecki bezprawnie zlecił Poczcie Polskiej zorganizowanie wyborów korespondencyjnych. Przekroczył tym samym swoje uprawnienia – tylko Państwowa Komisja Wyborcza może organizować wybory.

„Gazeta Wyborcza” opublikowała uzasadnienie wyroku. Morawiecki miał aż dwukrotnie złamać Konstytucję. WSA uznało, że sposób, w jaki chciano wybory przeprowadzić „nie gwarantował wyborcom wyborów równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, i sprzeczny był z obowiązującym prawem, co jest niezgodne z art. 127 ust. 1 ustawy zasadniczej.

Premier złamał też art. 7 Konstytucji, twierdzący, że „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”. WSA uznało też, że Mateusz Morawiecki złamał przepisy Kodeksu Wyborczego.

– Premier powinien zrezygnować z urzędu, bo rażące naruszenie konstytucji to szalenie poważna sprawa. Już na tym etapie są też przesłanki do wszczęcia postępowania przed Trybunałem Stanu niezależnie od tego, jaki będzie prawomocny wyrok, bo Trybunał działa niezależnie od wyroków sądów – tak dla „Gazety Wyborczej” mówił prof. dr hab. Ryszard Piotrowski z katedry prawa konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. PiS jednak zamierza złożyć kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Źródło: planeta.pl, Gazeta Wyborcza


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę