UPP wprowadza możliwość wnioskowania o traktowanie zgodnie z płcią deklaratywną
fot. Pixabay

Jeden z polskich uniwersytetów wprowadził politykę, wedle której każdy student będzie mógł zawnioskować o „odmienne traktowanie” ze względu na deklarowaną tożsamość płciową. Po rozpatrzeniu wniosku przez uczelnię, wnioskujący studenci będą przez jej pracowników traktowani zgodnie z identyfikacją płciową i dobranym imieniem. Na taki krok zdecydował się Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

„Osoba o odmiennej tożsamości płciowej, w tym pozostająca w procesie tranzycji (dalej: „osoba wnioskująca”), zgłasza potrzebę odmiennego traktowania do Rektora (Prorektora ds. Studiów jeśli jest studentem(-ką) poprzez złożenie wniosku w CWR (Formularz F1). We wniosku wskazuje się oczekiwany sposób postępowania:

– prośba o poinformowanie pracowników lub studentów/doktorantów UPP o zmianach;

– własna decyzja o poinformowaniu w ramach swoich kontaktów ze wspólnotą Uniwersytetu.

Do wniosku załącza się opinię psychologa lub dokumentację medyczną” – można przeczytać w tekście, który pojawił się na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego.

Zarządzenie zostało podpisane przez rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Krzysztofa Szoszkiewicza.

„Osoba dysponująca prośbą Rektora/Prorektora ds. Studiów ma prawo oczekiwać traktowania zgodnie z postulowaną płcią i imieniem. Po zapoznaniu się z prośbą Rektora/Prorektora ds. Studiów o poszanowanie woli osoby wnioskującej lub informacją CWR członkowie wspólnoty Uniwersytetu powinni zastosować się do potrzeby odmiennego traktowania tożsamości płciowej tej osoby” – brzmi dalsza część pisma, przytoczonego przez lokalny portal „epoznan.pl”.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę