W czerwcu inflacja bazowa wynosiła 4,1 proc. w skali roku! Tak poinformował Narodowy Bank Polski. To oznacza, że obecnie ceny rosną najszybciej od 2001 roku!

Inflacja w maju wyniosła 3,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. W czerwcu ceny zostały szybko przebite i są najwyższe od 2001 roku.

NBP poinformował o tym, że w czerwcu inflacja bazowa, w którą nie wliczane są ceny żywności oraz energii wyniosły 4,1 proc. Jak informuje redakcja gazety.pl next wskaźnik jest najczęściej używanym przez analityków, gdyż pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Inflację bazową oblicza się wyłączając pewne grupy towarów i usług (w tym przypadku ceny żywności i energii) z ogólnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

Inne wskaźniki inflacji, również nie są dobre. Inflacja po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła 2,3 proc., kiedy miesiąc wcześniej wynosiła zaledwie 1,9 proc., natomiast po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych 3,5 proc. a miesiąc wcześniej wynosiła 3,4 proc. Jak będzie w lipcu? Z prognoz NBP wynika, że w 2020 roku ukształtuje się ona na poziomie od 2,9 do 3,6 proc.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę