Nauczyciele zrobieni na szaro. Urlop dla poratowania zdrowia jest fikcją!

REKLAMA

600 tysięcy osób pracujących w szkolnictwie, którzy do tej pory mogli korzystać z urlopów zdrowotnych, teraz stracili to prawo. Stało się tak mimo faktu, że to jeden z ważniejszych zapisów Karty Nauczyciela.

Sytuacja jest kuriozalna. Zgodnie z zapisem w Karcie Nauczyciela, do tej pory każdy nauczyciel raz na 7 lat miał prawo do płatnego rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. Stosowne rozporządzenie utraciło swoją moc 27 października ubiegłego roku. Natomiast ministerstwo Radziwiłła, który wtedy jeszcze szefował resortowi, nie przygotowało aktualnego rozporządzenia do nowej ustawy o oświacie.

REKLAMA

Wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński nie kryje irytacji: – To przykład lekceważenia nauczycieli. Nieopublikowanie podstawowego rozporządzenia powoduje, że żadna spośród ponad 600 tys. uczących osób nie ma możliwości skorzystania z uprawnienia, które gwarantuje jej prawo.

Udostępnij: