Najnowszy sondaż pracowni Social Changes pokazuje, że bardzo duża grupa Polaków uważa, że wybory prezydenckie rozstrzygną się już w pierwszej turze.

Jak wynika badania przeprowadzonego na zlecenie portalu wPolityce.pl, aż 42 proc. ankietowanych przewiduje, że w ogóle nie dojdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich.

Przeciwnego zdania jest z kolei 29 proc. badanych, którzy twierdzą, że żaden z kandydatów ubiegających się o najwyższy w Polsce urząd nie uzyska 50 proc. poparcia i konieczna będzie druga tura wyborów.

Tak samo liczna grupa respondentów, czyli też 29 proc., w ogóle nie potrafiła określić, jaki rozwój wydarzeń uznaje za najbardziej prawdopodobny, i wybrała odpowiedź „trudno powiedzieć”.

W wynikach badania Social Changes wskazano także, jak głosy rozłożyły się wśród wyborców dwóch największych partii – Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej.

Większość zwolenników PiS, dokładnie 52 proc. z nich, twierdzi, że nie będzie potrzebna druga tura, a jedynie 28 proc. uważa, że rozstrzygnięcie nie zapadnie w pierwszej turze i konieczne będzie kolejne głosowanie.

Zupełnie inaczej na tę kwestię patrzą wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Aż 72 proc. z nich przewiduje, że w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50 proc. głosów. Przeciwne zdanie wyraziło zaledwie 14 proc. zwolenników KO.

Sondaż został zrealizowany metodą CAWI w dniach 6 – 10 grudnia 2019 roku. Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków, liczącej 1037 pełnoletnich osób.

Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę