50 milionów złotych – tyle wynosi kwota zaległych podatków, jakie nałożono na trzy firmy z Opola. Kontrola przeprowadzona przez Izbę Administracji Skarbowej wykazała rekordowe braki w płatnościach.

Celem trzech firm, które uchylały się od płacenia podatków była chęć uniknięcia odsetek wypłacanych przez zagranicznych inwestorów. Narastały one w momencie, gdy przeprowadzano emisje euroobligacjami. Urzędnicy Izby Administracji Skarbowej, którzy odzyskali od nich 50 milionów należnych pieniędzy, nazwali takie czyny ,,agresywną optymalizacją podatkową”.

Niedługo po zakończeniu sprawy i odzyskaniu kwoty podatków, Krajowa Administracja Skarbowa opublikowała oświadczenie, w którym wyjaśniła cel takich działań. Wszystkie trzy firmy korzystały z zależnych spółek celowych, zarejestrowanych w Szwecji. Nie wykonywały one żadnej działalności, a ich jedynym przeznaczeniem było osiąganie korzyści majątkowych w Polsce.

Oszustwa podatkowe zostały udowodnione wszystkim trzem firmom za okres w latach 2013-2016. Łącznie przez 36 miesięcy zdołały one osiągnąć wielomilionowe zyski z tytułu braku płacenia podatków.

Co ciekawe, firmy przystały na ustalenia Izby Administracji Skarbowej i wpłaciły zaległe podatki w wysokości około 50 milionów złotych.

Udostępnij:

Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę