Pixabay.com

Radni z Chrzanowa w województwie małopolskim wpadli na dość niecodzienny pomysł. Postanowili ukrócić pijaństwo w mieście, decydując się na wprowadzenie nocnej prohibicji. Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych będzie obowiązywał w godzinach od 23:00 do 6:00.

Pomysłodawcą idei był burmistrz Chrzanowa Robert Maciaszek. Wprowadzony zakaz ma obejmować wszystkie sklepy w mieście, które w swojej ofercie posiadają napoje alkoholowe przeznaczone do sprzedaży poza punktem sprzedaży. Uchwałę poparło 10 radnych, 9 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Burmistrz zaznaczył, że nowe przepisy mają docelowo sprawić, że nie będzie dochodziło już do zakłócania ciszy nocnej. Ponadto mają one ukrócić proceder spożywania alkoholu przez mieszkańców w miejscach publicznych.

„W gminie Chrzanów powszechnie znany jest problem zakłócania w godzinach nocnych porządku publicznego przez osoby będące pod wpływem alkoholu, w szczególności dotyczy to okolic punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży” – czytamy w uchwale.

– Wprowadzenie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych wpłynie na ograniczenie dostępności alkoholu, a tym samym zmniejszenie jego sprzedaży, a co za tym idzie liczbę negatywnych następstw spożywania alkoholu – konkluduje burmistrz.


Obserwuj nas w Wiadomościach Google i bądź na bieżąco!