Partia kierowana przez Katarzynę Lubnauer złożyła skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na propagandowe działania telewizji publicznej. Dodatkowo przewodnicząca Nowoczesnej w imieniu swojego klubu wniosła o wszczęcie postępowania kontrolnego i nałożenie na TVP kary pieniężnej. Lubnauer domaga się również, by do zarzutów stawianych przez jej partię, ustosunkował się prezes telewizji publicznej Jacek Kurski.

W ocenie polityków Nowoczesnej w TVP akceptowana jest mowa nienawiści, nadawane materiały zawierają stronniczy przekaz, a paski informacyjne mają propagandowy wydźwięk. W emitowanych przez TVP programach brakuje pluralizmu, manipuluje się faktami i świadomie rozpowszechnia nieprawdziwe informacje.

„Wulgarny język, mowa nienawiści, manipulacja i kłamstwa, których tam się dopuszczono powinny być napiętnowane i natychmiast usunięte z programów TVP. Pluralizm, prawdziwa wymiana poglądów, wysoka jakość dziennikarstwa, kultura osobista prowadzących i odpowiedzialność za słowo powinny stać się nowym standardem”, czytamy w skardze złożonej przez posłów Nowoczesnej do KRRiT.

Politycy podkreślili, że „w szczególności na kanale informacyjnym TVP Info toleruje się i promuje najniższe standardy dziennikarstwa i pogłębia patologię debaty publicznej w Polsce”.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę