Blisko milion numerów PESEL dostępne są na oficjalnej rządowej stronie. Odpowiada za to prawo, które od ubiegłego roku nie zakazują publikowania danych, które powszechnie uznaje się za wrażliwe.

Na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwe jest wyszukanie części danych osobowych ogromnej ilości obywateli naszego kraju. Publikacji doczekały się imiona, nazwiska i numery PESEL ludzi, którzy w ramach jakiegokolwiek podmiotu prawnego zarejestrowały się w KRS i dokonało złożenia sprawozdania finansowego.

Proces ten od ponad pół roku możliwy jest do wykonania jedynie drogą elektroniczną. Co ciekawe, Ministerstwo Sprawiedliwości od kilku lat nie zakazywało innym osobom doglądać sprawozdań firm, spółek czy stowarzyszeń. Obecnie pojawiła się w nich kolejna rubryka, zawierająca numer PESEL osoby, która składała sprawozdanie.

Oznacza to, że w bardzo łatwy sposób przestępcy mogą skorzystać z niefrasobliwych przepisów i zaczerpnąć niezwykle ważne dane osobowe, jakim jest numer PESEL. Z oficjalnych informacji wynika, że w taki sposób zostały potraktowane dane blisko miliona osób, ale niewykluczone, że takich przypadków może być znacznie więcej.

Przedstawiciele UODO, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych wyjaśnili, dlaczego taka sytuacja ma miejsce. Okazuje się, że publikowanie wrażliwych danych osobowych jest dopuszczalne ustawowo. Organ ma co do tego jednak poważne wątpliwości i w niedługim czasie planuje wystosować do Ministerstwa Sprawiedliwości wniosek o zmianę regulacji w tym zakresie.

Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę