Na jaw wyszły kwoty nagród, jakie pracownicy Trybunału Konstytucyjnego otrzymali w 2018 roku. Niektórzy twierdzą, że nie są one współmierne do ilości spraw, jakie mieli do załatwienia.

Po wnikliwej analizie wyszło na jaw, ile wyniosły pieniężne nagrody dla pracowników TK. Wedle opublikowanych informacji, w 2018 roku na ten cel przeznaczono łącznie 1 mln 640 tysięcy złotych, co w przeliczeniu średniej na jednego pracownika daje kwotę 6,1 tysiąca złotych.

Zestawiając te liczby z 2017 rokiem, wysokość nagród dla pracowników wzrosła o 61 800 złotych. Ważnym podkreślenia jest fakt, że podane premie wypłacane były jedynie pracownikom, ale nie prezesowi, wiceprezesowi i sędziom. Na całościową kwotę złożyły się wypłaty dodatkowych środków dla 100 osób.

Panuje opinie, że premie nie są jednak współmierne do ilości spraw, jakie pracownicy Trybunału Konstytucyjnego załatwiali w 2018 roku. Z danych wynika, że pod rządami Julii Przyłębskiej, TK wydał 89 uchwał kończących dane postępowanie, czyli niemal o połowę mniej, niż rok wcześniej. Ponadto do Trybunału wpada coraz mniej spraw – po reformie wyliczono ich 285.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę