Jak wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, po trzech latach sprawowania władzy przez PiS aż 51 proc. badanych dobrze ocenia dotychczasowe działania tego ugrupowania, a tylko 40 proc. ankietowanych ma złe zdanie o partii Jarosława Kaczyńskiego. Ponadto 59 proc. respondentów uważa, że PiS wywiązuje się ze złożonych w 2015 roku obietnic wyborczych; przeciwnego zdania jest 31 proc.

W grupie 51 proc. badanych, którzy wypowiedzieli się pozytywnie o PiS po trzech latach rządów, 13 proc. odpowiedziało, że ocenia tę partię „zdecydowanie dobrze”, a 38 proc., że „raczej dobrze”. Z kolei spośród tych respondentów, którzy mają złe zdanie o partii sprawującej władzę, 18 proc. respondentów oceniło PiS „zdecydowanie źle”, a 22 proc. „raczej źle”. Opcję „trudno powiedzieć” wskazało jedynie 9 proc. uczestników sondażu.

CBOS sprawdził również wpływ na ocenę działań PiS czynników takich jak wiek respondentów, miejsce zamieszkania oraz miesięczne dochody.

Okazało się, że lepiej niż przeciętnie ostatnie trzy lata partii Jarosława Kaczyńskiego oceniają ludzie w wieku co najmniej 65 lat (61 proc. odpowiedzi pozytywnych), mieszkańcy wsi (62 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (60 proc.) albo zasadniczym zawodowym (59 proc.) oraz badani o dochodach per capita poniżej 1 300 zł (61 proc.).

Sondaż CBOS został przeprowadzony metodą wspomaganych komputerowo wywiadów bezpośrednich w dniach 10–17 stycznia br. na liczącej 928 osób reprezentatywnej i dobranej losowo próbie pełnoletnich mieszkańców Polski.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę