Papież Franciszek apeluje o globalny rozejm w związku z pandemią koronawirusa

REKLAMA

Podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański papież Franciszek zaapelował, by w obliczu walki z pandemią COVID-19 zaprzestać na świecie wszelkich antagonizmów i konfliktów zbrojnych. – Konfliktów nie rozwiązuje się poprzez wojnę – stwierdził, podkreślając, że czas pandemii wymaga wzmocnienia braterskich relacji, przezwyciężenia antagonizmów oraz dialogu.

Franciszek przypomniał, że z podobnym apelem „o globalny i natychmiastowy rozejm we wszystkich zakątkach świata” zwrócił się ostatnio sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. – To apel o totalne zawieszenie broni – mówił papież.

REKLAMA

– Przyłączam się do tych, którzy przyjęli ten apel i zachęcam wszystkich, by za nim podążyli, zatrzymując wszelkie formy działań wojennych i działając na rzecz stworzenia korytarzy dla pomocy humanitarnej, otwarcia na dyplomację, troskę o tych, którzy są najsłabsi – oświadczył.

Udostępnij: