Fot. Wikimedia Commons/ Andrewgardner1/CC-BY-4.0

Franciszek w opublikowanym dokumencie w formie motu proprio – czyli listu apostolskiego o charakterze dekretu wydanym  z inicjatywy własnej papieża – „Traditionis Custodes” zakazał odprawiania w kościołach parafialnych mszy po łacinie w liturgii przedsoborowej.

Papież zdecydował również, że zgoda na dalsze odprawianie mszy trydenckich przy wykorzystywaniu Mszału Rzymskiego z 1962 roku będzie zależała od biskupów diecezjalnych.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w liście do biskupów msze trydenckie będą mogły odtąd odbywać się wyłącznie w wyznaczonych przez właściwego biskupa kościołach i koncelebrowane przez oddelegowanych przez niego i skonsultowanych z Watykanem księży. Franciszek wprowadził również nakaz wystąpienia przez duchownych, którzy dotąd odprawiali nabożeństwa trydenckie, do biskupa o zgodę na dalszą ich koncelebrę.

Komentatorzy zauważają, że zakaz odprawiania mszy trydenckich jest wycofaniem się przez Franciszka z reform w tym zakresie wprowadzanych przez Jana Pawła II i Benedykta XVI. Według papieża obecna sytuacja zagrażała jedności Kościoła, a wykazywane przez jego poprzedników „pragnienie jedności” zostało „poważnie naruszone” przez tradycjonalistów nieuznających zmian wprowadzonych przez II Sobór Watykański.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę