REKLAMA

REKLAMA

Działająca przy PAN Rada Języka Polskiego przygotowała dla marszałka Sejmu druzgocący raport o stanie ochrony języka polskiego. Eksperci skupili się tym razem wyłącznie na paskach informacyjnych pojawiających się w głównych wydaniach telewizyjnych „Wiadomości”. Zawarty w nich przekaz ocenili jako tendencyjny, zmanipulowany i upolityczniony.

Jak wynika z analizy RJP, 75 proc. z tekstów zamieszczonych na paskach pełni funkcję „perswazyjną, kreacyjną i ekspresywną”, a tylko co czwarty informacyjną.

REKLAMA

Naukowcy przeanalizowali 306 belek informacyjnych „Wiadomości”, dotyczących 13 najważniejszych wydarzeń politycznych w latach 2016–2017. Badacze zarzucają ich autorom manipulacje i nierzetelność.

„»Wiadomości« TVP nie przekazują obywatelom obiektywnej informacji, lecz własną wizję omawianych wydarzeń”, czytamy w raporcie Rady Języka Polskiego.

REKLAMA

„Język jest tu traktowany nie jako dobro społeczne, lecz jako instrument w walce politycznej służący jednemu z podmiotów politycznych w celu kreacji własnej wizji świata i narzucaniu jej obywatelom”, twierdzą językoznawcy.

„Praktyka polegająca na dostarczaniu społeczeństwu nierzetelnego, nieobiektywnego przekazu, w którym trudno odróżnić informację od komentarza, sprawia, że należy uznać, iż osoby odpowiedzialne za treść pasków emitowanych w »Wiadomościach« TVP 1 w analizowanym okresie mogły nie wypełnić obowiązku nałożonego przez ustawodawcę, przez stowarzyszenia dziennikarskie oraz przez Radę Nadzorczą Telewizji Polskiej”, oceniają naukowcy. „Obowiązkiem tym jest bowiem dostarczanie obywatelom rzetelnej (tj. prawdziwej, niezniekształconej, obiektywnej, bezstronnej) informacji, co polega na niestronniczym ukazywaniu całej różnorodności wydarzeń i zjawisk”, wyjaśniają eksperci Rady Języka Polskiego.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę


REKLAMA