Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia noweli. Co to w praktyce oznacza dla polskich konsumentów?

Teraz o ewentualnym ograniczaniu dostępu do alkoholu będą mogły decydować gminy, które np. będą mogły ustalać limit udzielania zezwoleń na sprzedaż wszystkich napojów alkoholowych, w tym również zawierających do 4,5 proc. alkoholu. Gminy będą też samodzielnie decydować o ograniczaniu godzin nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach 22:00 – 6:00.

Zmiany w ustawie obejmują też kwestię zakazu picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. W tej chwili zakaz ten obowiązuje w konkretnych miejscach, takich jak parki, place i ulice. Niebawem będzie obowiązywał generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, przy czym samorządy będą mogły wyznaczać miejsca przeznaczone do jego spożywania.

Ustawodawca również przewidział zmiany dotyczące imprez masowych. Dzięki nim sprzedaż i podawanie alkoholu w czasie trwania imprezy masowej będą mogły być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające jednorazowe zezwolenie.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę