Prawo i Sprawiedliwość złożyło kolejną nowelizację ustawy dotyczącą Sądu Najwyższego. Na stronie Sejmu można dokładnie dowiedzieć się, jakie dokładnie będą to zmiany. Chodzi o przejście w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia.

– Projekt dotyczy nowelizacji przepisów odnoszących się do przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego i sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, po osiągnięciu określonego wieku tj. 65 lat; umożliwienia dalszego zajmowania stanowiska sędziego, jeżeli osoba zainteresowana uzyska stosowną zgodę wskazanego organu władzy wykonawczej (Prezydenta RP) – można przeczytać na stronie Sejmu.

Informacja o tym, że grupa posłów PiS złożyła projekt, pojawiła w środę. Centrum Informacji Sejmu poinformowało, że szef klubu PiS zwrócił się do marszałka o uzupełnienie porządku obrad rozpoczynającego się w środę posiedzenia Izby o punkt dot. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. – Projekt daje podstawę do powrotu do SN tych sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku. Ci, którzy chcieliby pozostać w stanie spoczynku, też mają taką możliwość – powiedział poseł PiS Marek Ast.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę