Katolicki arcybiskup Manoel Delson z brazylijskiego stanu Paraiba wydał dekret, zgodnie z którym podlegli mu księża będą mogli spotykać się z dziećmi wyłącznie w obecności ich rodzica lub prawnego opiekuna. Delson zareagował w ten sposób na decyzję sądu, który w styczniu orzekł, że archidiecezja w stanie Paraiba ma zapłacić blisko 12 milionów realów brazylijskich (ok. 12,3 mln zł) odszkodowania ofiarom molestowania przez kapłanów pedofilów.

Dekret arcybiskupa Delsona dotyczy zarówno przebywania sam na sam z dziećmi, jak również zakwaterowania, którego księża nie mogą już oferować osobom nieletnim. Natomiast „pomocy duchowej” duchowni mogą udzielać dzieciom jedynie w konfesjonałach lub w miejscach, które są „bezpieczne i na widoku”.

Zakaz wprowadzony przez Delsona ma związek z aferą pedofilską, która ujrzało światło dzienne w 2014 roku. Okazało się, że na terenie archidiecezji stanu Paraiba przez lata dochodziło do seksualnego molestowania nieletnich przez księży, a proceder był ukrywany przez hierarchów.

W 2016 roku, w związku z oskarżeniami o tuszowanie pedofilii, z urzędu zrezygnował ówczesny arcybiskup Aldo di Cillo Pagotto. Hierarcha wydał wtedy specjalne oświadczenie, w którym przyznał, że „popełnił parę błędów”, gdy starał się dać niektórym duchownym „kolejną szansę”. Papież Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Pagotto.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę