Pracownicy Poczty Polskiej  skierowali do Sejmu petycję w sprawie stworzenia programu „Pocztowiec plus”. Domagają się, by listonosze i inne osoby zatrudnione w spółce otrzymywały co najmniej 500 zł dopłaty do miesięcznego wynagrodzenia. Wzrost pensji miałby jednak ominąć członków rady nadzorczej i zarządu oraz szefów, których zarobki przekraczają 5 tys. zł miesięcznie.

„Za swoje zaangażowanie w wykonywanie pracy otrzymują lekceważenie. Za lata poświęcenia, jakie oddają przedsiębiorstwu, chcą godnego wynagrodzenia. Wszyscy dostają podwyżki, są wprowadzane rożne programy z »+« i tylko pocztowcy zarabiają ciągle tak samo mało”, piszą pracownicy Poczty Polskiej w petycji.

„O wysokości zarobków i jakości pracy świadczy ciągły brak pracowników, ciągłe ogłoszenia o ich poszukiwaniu i to na newralgiczne miejsca pracy, jak np. listonosze”, wyjaśniają autorzy dokumentu.

Jak twierdzą sygnatariusze petycji, zarząd Poczty Polskiej przyjmuje do pracy „kogo popadnie”, nie wyłączając osadzonych w zakładach karnych.

„A przecież poczta to nie są tylko kartki świąteczne i z wakacji. To są przesyłki, które decydują o ważnych sprawach życiowych obywateli oraz zapewniające sprawne działanie organów władzy publicznej”, czytamy w petycji.

Według wyliczeń portalu wynagrodzenia.pl mediana, czyli średnie zarobki listonoszy, to 2470 zł brutto, a co czwarty zatrudniony doręczyciel przesyłek pocztowych otrzymuje pensję poniżej 2310 zł brutto, co daje około 1900 zł na rękę.

Aktualizacja:

Biuro Prasowe Poczta Polska S.A. przesyła nam informacje oraz swoje stanowisko w tej sprawie.

Justyna Siwek, rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej informuje, że „po ostatnim porozumieniu płacowym z października ub. roku wynagrodzenie zasadnicze brutto po 3 miesiącach okresu próbnego dla pracownika Poczty nie może być niższe niż 2500 zł. Do tego dochodzi premia miesięczna (do 290 zł), premia roczna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia całkowitego, dodatek stażowy dla pracowników po 3 latach pracy. Mediana wynagrodzeń całkowitych po ostatniej podwyżce dla listonoszy wynosi 3699 zł, a średnie wynagrodzenie całkowite wraz z nadgodzinami, nagrodą jubileuszową i premią roczną wynosi 3776 zł.

W ostatnich 3 latach w Poczcie Polskiej były siedmiokrotnie podwyżki wynagrodzeń, w efekcie  wynagrodzenia całkowite w PP SA  w porównaniu z rokiem 2015 wzrosły o ponad 20%, a w przypadku listonoszy o 24%. Dalszy wzrost wynagrodzeń jest uzależniony od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Poczta Polska jest spółką akcyjną należącą w 100% do skarbu państwa, na  podwyżki dla pracowników spółka musimy zarobić.”


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę