Fot. Twitter.com/pisorgpl

W badaniu przeprowadzonym przez SW Research dla „Rzeczpospolitej” zapytano respondentów, czy Jarosław Kaczyński powinien przestać pełnić funkcję wicepremiera i pożegnać się z rządem.

REKLAMA

Wyniki jednoznacznie wskazują, że większość Polaków nie chce, by prezes PiS dalej piastował funkcję ministerialną.

Taką opcję odpowiedzi wybrało aż 57,3 proc. ankietowanych. Wyraźna mniejszość, jedynie 21,7 proc. pytanych, była przeciwnego zdania i opowiedziała się za tym, by szef partii rządzącej nadal pozostawał wicepremierem ds. bezpieczeństwa. Z kolei 15,3 proc. badanych nie miała w tej kwestii zdania.

REKLAMA

W trakcie przeprowadzania ankiety okazało się, że część respondentów, grupa licząca 5,7 proc. uczestników badania, nie wiedziała, że Jarosław Kaczyński od października 2020 roku jest wicepremierem.