PSL-Koalicja Polska i Lewica są tymi ugrupowaniami opozycyjnymi, które najlepiej prezentują się w czasie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa w Polsce. Takie rezultaty przyniósł sondaż pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl przeprowadzony 20 marca.

Uczestnikom sondażu zadano pytanie „Jak ocenia Pan/Pani postawę poszczególnych partii opozycyjnych wobec kryzysu związanego z epidemią koronawirusa?”.

Postawę największego ugrupowania opozycyjnego, czyli Platformy Obywatelskiej, dobrze oceniło 18 proc. osób, biorących udział w badaniu. Z tego 3 proc. było zdania, że PO działa w sytuacji kryzysu „zdecydowanie dobrze”, a 15 proc. – „raczej dobrze”. Z kolei źle partię Borysa Budki oceniło 25 proc. respondentów, w tym 10 proc. uznało, że postawa PO jest „zdecydowanie zła”, a według 15 proc. „raczej zła”. Ponad połowa badanych –  57 proc. –  nie miała sprecyzowanego zdania na ten temat lub odmówiła odpowiedzi.

Korzystnej niż PO wypadły PSL-KP i Lewica. Postawę partii Władysława Kosiniaka-Kamysza w dobie pandemii pozytywnie odebrało 22 proc. uczestników sondażu, przy czym 4 proc. „zdecydowanie dobrze”, zaś 18 proc. „raczej dobrze”. Odmienne zdanie miało 17 proc. uczestników sondażu. 8 proc. respondentów oceniło ją „zdecydowanie źle”. Dla 9 proc. była ona „raczej zła”, natomiast 61 proc. badanych wybrało opcję „ani dobrze, ani źle, odmowa odpowiedzi”.

Podobnie jak PSL-KP wypadła Lewica, którą dobrze oceniło 22 proc. osób, z czego 3 proc. „zdecydowanie dobrze”, a 19 proc. „raczej dobrze”. Przeciwnego zdania było 15 proc. ankietowanych przez Estymator, w tym 8 proc. uznało postawę Lewicy jako „zdecydowanie złą”, 7 proc. za „raczej złą”. Zdania nie miało 63 proc. badanych.

Najgorzej wypadła Konfederacja, której kandydatem na prezydenta jest Krzysztof Bosak. Jej postawę dobrze oceniło 12 proc. Polaków, (1 proc. „zdecydowanie dobrze”, 12 proc. „raczej dobrze”). Negatywnie wypowiedziało się 20 proc. ankietowanych, w tym 11 proc. „zdecydowanie źle”, a 9 proc. „raczej źle”. Opinii nie miało 68 proc. pytanych.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę