Tylko co szósty Polak (17 proc.) uważa, że jeżeli protestujący mają zrealizować swoje postulaty, to na ich czele powinna stanąć partia polityczna – wynika z najnowszego sondażu SW Research, zrealizowanego w dniach 1-3.12.20 na próbie 1100 dorosłych Polaków.

Strajk Kobiet – oddolny ruch społeczny, zainicjowany na skutek kontrowersyjnej decyzji Trybunału Konstytucyjnego, w ciągu 1,5-miesięcznej działalności zmotywował przedstawicieli świata polityki do różnych deklaracji i pomysłów rozwiązania trwającego sporu. Nierzadko próby identyfikacji czy solidaryzowania się z protestującymi kończyły się ostrą wymianą zdań. Niemniej jednak opinia publiczna nieustannie zadaje sobie pytania o przyszłość protestów i polityczne konsekwencje ruchu kobiet.

Z badania SW Research wynika, że co trzeci ankietowany (33 proc.) nie widzi konieczności objęcia przywództwa nad strajkiem przez ugrupowanie polityczne, aby zostały osiągnięte cele protestujących. Najliczniejszą grupę stanowią jednak osoby bez wyrobionego poglądu (37 proc.), a najmniej, bo tylko 13 proc. badanych twierdzi, że nie wie, jakie są postulaty protestujących.

Biorąc pod uwagę genezę protestów, zaskakuje wysoki odsetek niezdecydowanych wśród kobiet – aż 41 proc. z nich deklaruje brak zdania. Odsetek niezdecydowanych rośnie również wraz ze spadkiem poziomu wykształcenia – wśród z wykształceniem zasadniczym zawodowym niemal co drugi ankietowany (46 proc.) nie potrafi się ustosunkować jednoznacznie wobec kwestii upolitycznienia protestów.

Wśród mężczyzn (16 proc.) znacznie częściej niż wśród kobiet (10 proc.) pojawia się deklarowany brak wiedzy na tematów celów Strajku Kobiet. Widać także wyraźną korelację z wiekiem ankietowanych – wśród 18-24 latków tylko 5 proc. przyznaje, że nie zna postulatów protestujących, podczas gdy w najstarszej grupie badanych, tj. pow. 50 roku życia, ten odsetek wynosi już 16 proc. Deklarowana nieznajomość postulatów rośnie wraz ze spadkiem poziomu wykształcenia – wśród osób o wykształceniu zasadniczym zawodowym odsetek ten wynosi aż 20 proc.

Najwięcej zwolenników partyjnego przywództwa protestów jest wśród najmłodszej grupy badanych, tj. 18-24 latków – pomysł ten popiera niemal co trzeci badany (31 proc.) z tej kategorii wiekowej.

Mimo, że pytanie w sondażu dotyczyło politycznego kontekstu przyszłości protestów Strajku Kobiet, to po raz kolejny ukazało ono społeczny sceptycyzm wobec angażowania polityki do oddolnych inicjatyw – komentuje Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji SW Research. Na ten moment społeczeństwo nie daje „zielonego światła” żadnej partii do oficjalnego reprezentowania ruchu na arenie politycznej. Przyszłość protestów nie jest jednak jasna, na co wskazuje liczba grupa osób niezdecydowanych. Na tym tle nie sposób jednak nie zauważyć specyfiki młodego pokolenia o bardziej sprecyzowanych poglądach – dodaje Zimolzak.
Badanie zostało zrealizowane w dniach 1-3.12.2020 r. przez agencję badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie n=1110 dorosłych Polaków w ramach badania omnibusowego OmniWatch48. Metoda: wywiady online, CAWI. Źródło próby: panel badawczy SW PANEL.

Zobacz komentarz w sprawie strajku kobiet:

Źródło: agencja badawcza SW Research

Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę