Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski opublikował w sieci list do szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego. Wynika z niego, że funkcjonariusze policji mają serdecznie dość braku dialogu z rządem, niespełnionych obietnic przez władzę, zbyt niskich zarobków oraz narażenia ponad siły na przemęczenie i stres.

„Kierując się dobrem wszystkich Policjantów, a także troską o bezpieczeństwo naszych Rodaków, apeluję do Pana o natychmiastowe spotkanie”, pisze Jankowski w liście. „Nikt nie ma też wątpliwości, że wytrzymałość policjantów właśnie się wyczerpała”, stwierdza szef NSZZ Policjantów. „Swoje żniwo zbierają dziś ogromne przemęczenie i stres, ale również lekceważenie nawarstwiających się od lat problemów i niespełnione obietnice”, podkreśla.

Rafał Jankowski przypomina, że „przedstawiciele obecnej władzy obiecywali policjantom godne uposażenia i przywrócenie niesłusznie odebranych uprawnień przez poprzednie rządy”. Jednak, jak wskazuje, minęły trzy lata i rząd nie dotrzymał słowa. Pensje policjantów są wciąż bardzo niskie, a zapowiadane reformy nie zostały zrealizowane.

„Obawiam się więc, że jeżeli w najbliższych dniach nasze środowisko nie uzyska jednoznacznej gwarancji na spełnienie naszych postulatów, w słuszność których przecież sam Pan nie wątpi, sytuacja może się skomplikować jeszcze bardziej. W imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wzywam Pana Ministra do osobistego i niezwłocznego podjęcia rozmów”, apeluje do szefa MSWiA Jankowski, deklarując gotowość spotkania „w każdym miejscu, w każdej chwili i o każdej porze”.

Minister Brudziński nie zgadza się z zarzutami policyjnych związkowców. Odnosi się do sprawy na Twitterze, zapewniając jednocześnie o woli prowadzenia dialogu.


Obserwuj nas w Wiadomościach Google i bądź na bieżąco!