Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, Komisja Europejska opracowuje po cichu nowy sposób znakowania żywności, który będzie wskazywał ślad węglowy wykorzystany przy jej produkcji. Urzędnicy unijni chcą w ten sposób ograniczyć obciążenia dla klimatu wynikające z wytwarzania i transportu żywności, które generują większe straty dla środowiska naturalnego niż branża energetyczna.

Komisja przeprowadziła już fazę pilotażu, w której przetestowano różne podejścia do weryfikacji informacji o śladzie środowiskowym oraz sposoby informowania o nim. Faza przejściowa projektu ma potrwać do 2021 roku.

Chociaż zamieszczane na opakowaniach informacje o śladzie węglowym mają nie mieć wpływu na dopuszczenie żywności do sprzedaży, to mogą jednak skutecznie zniechęcać do ich zakupu. Dotyczy to przede wszystkim klientów szukających takich produktów, których wytwarzanie nie niszczy środowiska naturalnego.

„Rzeczpospolita” zwraca uwagę, że polscy producenci żywności 80 proc. swojego eksportu wysyłają na rynki krajów członkowskich UE. Nie jest przy tym tajemnicą, że większość energii jest w Polsce wytwarzana ze spalania węgla. W związku z tym nie ma widoków na to, by polska żywność była oceniona jako „ekologiczna” i cieszyła się na dłuższą metę dużym zainteresowaniem wśród unijnych konsumentów. Znacznie lepiej pod tym względem będą wypadać produkty pochodzące z Niemiec czy Francji.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę