REKLAMA

rosja ukraina
fot. Hargi23 | Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Według badań opinii publicznej przeprowadzonych wśród Rosjan, duża cześć z nich ma popierać… potencjalny atak na Polskę.

REKLAMA

 Pracownia Active Group zapytała ludzi z Rosji o kwestie agresywnej polityki. Jak podają wyniki sondażu, duża część Rosjan popiera użycie siły przez Moskwę przeciwko krajom, które wspierają Ukrainę.

40,6 proc. badanych popiera „użycie siły” przez Rosję przeciw państwom wspierającym Ukrainę. Przeciwnych jest tylko 13 proc. Rosjan, a reszta nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.

REKLAMA

Niepokojący jest również fakt, kiedy Rosjanie odpowiadają na pytanie, kto ma być kolejnym celem ataku po Ukrainie. Według wyników sondażu ponad 48 proc. badanych i ponad 78 proc. tych, którzy są za atakiem na kraje wspierające Ukrainę, celem rosyjskiej inwazji powinna być Polska.

REKLAMA