Własnie została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zakładająca obniżanie uposażenia lub diety parlamentarzysty za nielicujące z pełnioną funkcją zachowanie na sali posiedzeń oraz w innych miejscach, w których przebywają parlamentarzyści. Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Autorzy nowelizacji tłumaczą, że mandat posła czy senatora pełniony jest nie tylko na sali posiedzeń Sejmu i Senatu. Reprezentują oni Parlament Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze całego kraju i poza nim, dlatego też ich zachowanie powinno licować z powagą pełnionych przez siebie funkcji, również w miejscach niebędących salą posiedzeń, ale bezpośrednio związanych z wykonywaniem mandatu posła i senatora.

Kiedy według ustawodawcy może dojść do naruszenia powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego? W trakcie ich posiedzeniach lub na posiedzeniach ich organów, tj. Prezydium Sejmu, Prezydium Senatu, Konwencie Seniorów, komisjach sejmowych i senackich oraz Zgromadzenia Narodowego. Obniżenie uposażenia będzie miało swoje uzasadnienie także w przypadku „naruszenia w rażący sposób spokoju lub porządku” na terenie będącym w zarządzaniu Kancelarii Senatu.

Do tej pory dieta czy też uposażenie posła mogło być obniżone w trzech przypadkach: zachowań, które uniemożliwiają pracę izb, nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego i ich organów oraz naruszenia „swoim zachowaniem na sali posiedzeń” powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę