„Sierpień 1980 to fundament wolnej Polski, a zarazem historyczny przełom, który dał początek wielkim przemianom, przekształcającym Europę i świat. Zdradzić ideały Sierpnia, to zagrozić podstawom wolnej, silnej i sprawiedliwej Rzeczypospolitej”, oświadczył w przesłaniu z okazji 40. rocznicy Polskiego Sierpnia 1980 prezydent Andrzej Duda.

„W imieniu niepodległej Rzeczypospolitej oddaję hołd wszystkim, którzy przed 40 laty stanowczo sprzeciwili się złu komunistycznego systemu, walcząc o wolność, godność i prawdę, o społeczną sprawiedliwość i respektowanie praw pracowniczych”, napisał Duda. „Każde ówczesne świadectwo odwagi, niepokorności i ofiarności miało wielkie znaczenie i przyczyniło się do zwycięskiego sukcesu”, podkreślił.

„Niczyje zasługi nie mogą być pominięte ani zapomniane. Trzeba docenić, że w mniejszych ośrodkach zainicjowanie strajków i protestów, zaangażowanie się w niezależny ruch związkowy wymagało nieraz szczególnej śmiałości i wytrwałości. Wyrazy wielkiego szacunku, wdzięczności i uznania należne są wszystkim, którzy poprowadzili nas drogą do wolnej Polski”, zaznaczył prezydent.

W ocenie głowy państwa dziesięciomilionowa „Solidarność” zapisała się w naszej narodowej i powszechnej historii jako fenomen międzyludzkiej wspólnoty. „Wspólnoty zbudowanej wokół fundamentalnych wartości, którym Polacy zawsze pozostawali niezmiennie wierni. Pod znakiem «Solidarności» – który stał się już składnikiem polskiego, ale także światowego dziedzictwa – połączyli się ludzie wielu środowisk, pokoleń, postaw i poglądów w imię wspólnego dobra, w imię pomyślności Ojczyzny”, czytamy w przesłaniu prezydenta Dudy.

Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę