„Radio Maryja obudziło w milionach rodaków poczucie podmiotowości, bycia suwerenem i gospodarzem we własnym kraju. To dzięki Radiu Maryja głos ludzi wierzących, wiernych tradycyjnym wartościom zyskał tak wielkie znaczenie w debacie publicznej”, napisał w okolicznościowym liście do uczestników obchodów 29. rocznicy powstania Radia Maryja w Toruniu Andrzej Duda.

„Powinniśmy mieć świadomość historycznej skali dokonań Radia Maryja”, podkreślił w swoim przesłaniu prezydent. Jak dodał, rozgłośnia ojca Tadeusza Rydzyka od początku swojego istnienia miała ogromny wpływ „na bieg polskich spraw, na polską rzeczywistość społeczną, kulturową i duchową”.

Zdaniem prezydenta siła Radia Maryja polega na tym, że „od lat niezachwianie głosi wyraźne, ewangeliczne »tak–tak, nie–nie«”.

„Dotarcie do tych, co nie mówili, bo czuli się zagłuszeni i zmarginalizowani, bo często przeżywali gorycz samotności i opuszczenia, bo nie widzieli szans na pozytywne zmiany – oraz wyciągnięcie ku nim ręki, uznanie ich godności, otoczenie ich szacunkiem i empatią, to wielka zasługa Radia Maryja”, oznajmił w liście.


Obserwuj nas w Wiadomościach Google i bądź na bieżąco!