Andrzej Duda jeszcze we wrześniu znowu uda się do USA, tym razem do Nowego Yorku, gdzie odbędzie się 73. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wizyta ta ma także wymiar gospodarczy. W kolejnej podróży do Ameryki prezydentowi będzie towarzyszyć pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

Udział w debacie generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ będzie głównym punktem podróży. Prezydent Andrzej Duda na zgromadzeniu ma przedstawić wizję „pozytywnego multilateralizmu”, czyli wspólnych działań poszczególnych państw z zachowaniem suwerenności. Ma to być przeciwieństwo „negatywnego multilateralizmu”, który polega głównie na dążeniu przez niektóre kraje do decydowania o losie innych państw.

Przebywając w Nowym Yorku, prezydent weźmie także udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, która dotyczyć będzie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Radzie przewodniczyć będzie Donald Trump. Następnie para prezydencka uda się na przyjęcie dla głów państw, które zorganizowane jest przez prezydenta USA.

Oprócz tego Andrzej Duda weźmie udział w spotkaniu o zmianach klimatycznych, które jest zorganizowane przez Sekretarza Generalnego ONZ, a także w inauguracji wystawy o Józefie Piłsudskim oraz spotkaniu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Prezydent spotka się także z biznesmenami i otworzy nowojorski oddział Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.


Obserwuj nas w Wiadomościach Google i bądź na bieżąco!