Komisja Wychowania Konferencji Episkopatu Polski nie zgadza się, by lekcje religii organizowane były na pierwszej bądź ostatniej godzinie zajęć w szkole. – Ingerowanie w układanie planu zajęć w placówce przez władze samorządowe jest jawnym naruszeniem prawa – można przeczytać w wydanym przez KEP oświadczeniu.

– W związku z pojawiającymi się coraz częściej próbami utrudniania organizowania zajęć z religii przez niektóre samorządy, Komisja Wychowania KEP informuje, że: nauczanie religii w publicznych przedszkolach i szkołach odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Konstytucja RP, Konkordat, Ustawa Prawo oświatowe). Nie ma żadnych podstaw prawnych do organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko ostatnich godzinach lekcyjnych. Uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, szkoła ma zapewnić opiekę na czas trwania tych zajęć – podkreślił w oświadczeniu Marek Korgul, sekretarz komisji.

Zaznaczył również, że narzucanie przez władze samorządowe dyrektorom placówek organizacji lekcji religii na pierwszej lub ostatniej godzinie jest jawnym naruszeniem. Prawo, które obowiązuje nie daje w tym zakresie samorządowcom kompetencji. Korgul podkreślił również, że religia to nie przedmiot dodatkowy, a przedmiot do wyboru. Obowiązkowy staje się w momencie złożenia przez rodziców lub uczniów pełnoletnich oświadczenia.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę