– W Rosji sformowana została rezerwa spośród funkcjonariuszy organów ochrony prawa, która w razie konieczności może być wysłana na Białoruś – powiedział w czwartek prezydent Władimir Putin w wywiadzie dla TV Rossija. Poinformował jednocześnie, że tworzenie oddziałów z rezerw sił rosyjskiego MSW, które wyruszyłby „na pomoc Białorusi”, odbywa się na prośbę tamtejszego prezydenta Alaksandra Łukaszenki.

Białoruski prezydent już 15 sierpnia oświadczył, że otrzymał zapewnienie Kremla o „kompleksowej pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa” na Białorusi w ramach zobowiązań wynikających między innymi z Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ), do którego Białoruś przystąpiła w 1993 roku.

Putin, odnosząc się do ewentualnej interwencji zbrojnej na Białorusi, stwierdził w wywiadzie, że „siły rosyjskie nie będą wykorzystywane dopóty, dopóki elementy ekstremistyczne nie przekroczą granic i nie zaczną rozboju”. – Kreml uważa, że wszystkie problemy należy rozwiązywać pokojowo – powiedział, nazywając przy okazji Białoruś „krajem najbliższym Rosji”.

– Mam nadzieję, że ingerencja na Białorusi nie będzie miała miejsca. Nadzieję tę wyraził także Mińsk – dodał Putin. – Wydarzenia na Białorusi są sprawą narodu białoruskiego. Jednak nie jest nam obojętne, co się tam dzieje – zastrzegł.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę