Fot.Facebook.com/narodowybankpolski

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się podwyższyć stopy procentowe aż o 100 pkt. bazowych, czyli o 1 pkt. proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 3,5 proc. do 4,5 proc. – poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski. To najwyższa pojedyncza podwyżka od lat. Wcześniej RPP podwyższyło stopy procentowe o 75 pkt. bazowych, co już było uważane za duży skok.

Jak poinformował Narodowy Bank Polski – RPP zdecydowało się podnieść stopy procentowe o 1 pkt. proc. W efekcie, stopa referencyjna wzrosła do poziomu 4,50 proc. w skali roku, stopa lombardowa do 5,00 proc., stopa depozytowa do 4,00 proc., stopa redyskonta weksli do 4,55 proc., a stopa dyskontowa weksli do 4,60 proc.

W komunikacie, wydanym po posiedzeniu, wskazano, że zdaniem RPP ryzyko utrzymywania się wysokiej inflacji jest nadal wysokie. W obliczu prognozy dalszego kształtowania się poziomu inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5% +- 1 pkt. proc.), Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się ponownie podwyższyć stopy procentowe.

W komunikacie była mowa także o tym, że dalsze kroki RPP będą uzależnione od przyszłych danych, dot. perspektyw inflacji oraz aktywności gospodarczej.

„W kolejnych latach, wraz z wygasaniem wpływu szoków obecnie podbijających ceny, inflacja będzie się obniżała. Obniżaniu inflacji powinno sprzyjać także umocnienie złotego, które w ocenie Rady będzie spójne z fundamentami polskiej gospodarki” – oceniono w komunikacie RPP.

O ile wzrosną raty kredytów?

Z racji, iż przytłaczająca większość Polaków posiada kredyty hipoteczne ze zmienną stopą, podwyżka stóp procentowych przez RPP może drastycznie wpłynąć na ich comiesięczne wydatki, dot. spłaty kredytu.

Według Anny Cieśli-Wróblewskiej z „Rzeczypospolitej”, kolejna podwyżka stóp oznacza zwiększenie rat nawet o kilkaset złotych w skali miesiąca. W przypadku kredytu na 300 tys., zaciągniętego na 20 lat, rata wzrośnie o blisko 177 zł miesięcznie. Kwota spłaty kredytu wzrośnie o blisko 42,4 tys. zł.

To może jednak nie być koniec podwyżek. Jak podaje „Rzeczpospolita” – wielu analityków twierdzi, że NBP nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Jeżeli kolejna podwyżka doprowadzi do wzrostu stóp procentowych do 5 proc., wzrost raty – wyżej omawianego kredytu – wyniósłby 753 zł, w stosunku do października 2021 roku.

Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę