Minister MSWiA Joachim Brudziński zwrócił się do premiera z wnioskiem o powołanie specjalnego zespołu, o bardzo długiej i wyczerpującej nazwie, która zawiera w sobie wszystkie cele, jakie wyznaczyli sobie politycy w tym obszarze.

Miałby to być Międzyresortowy Zespół do Spraw Przeciwdziałania Propagowaniu Faszyzmu i Innych Ustrojów Totalitarnych oraz Przestępstwom Inspirowanym Nienawiścią na Tle Różnic Narodowościowych, Etnicznych, Rasowych, Wyznaniowych albo ze względu na Bezwyznaniowość.

W komunikacie MSWiA można przeczytać, że celem Zespołu będzie „wypracowanie założeń zmian obowiązujących przepisów, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z przestępstwami polegającymi na publicznym propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz nawoływaniu do nienawiści”.

Wiadomo jakie ministerstwa weszłyby w skład tego „międzyresortowego zespołu”. Pracowaliby w nim przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuratora Krajowego. W projekcie bierze się również pod uwagę możliwość współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych, zajmujących się ochroną praw człowieka.

Teraz decyzja należy do premiera Mateusza Morawieckiego. Prawdopodobnie można liczyć z jego strony na zielone światło dla projektu ministra Brudzińskiego, pamiętając jedną z jego licznych wypowiedzi na temat faszyzmu w Polsce: – Propagowanie faszyzmu lub innych totalitaryzmów jest nie tylko niezgodne z polskim prawem. Jest przede wszystkim deptaniem pamięci naszych przodków i ich bohaterskiego wysiłku walki o Polskę sprawiedliwą i wolną od nienawiści. Nie ma przyzwolenia na tego typu zachowania i symbole.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę