Sejm niemal jednogłośnie przyjął ustawę dotyczącą koronawirusa!

REKLAMA

Ustawa mówi o tym, jak zapobiegać oraz walczyć z rozprzestrzenieniem się wirusa. Dotyczy także zadań organów administracji publicznej, uprawnienia i obowiązki świadczeniobiorców, świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium RP.

W ustawie zawarto także działania, jakie mogą podjąć pracodawcy, kiedy niepokojące objawy wystąpią u pracowników, np. będzie mógł zlecić pracę zdalną z domu. Ustawa została przyjęta przez Sejm niemal jednogłośnie – taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko – 400 posłów głosowa za, 11 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.

REKLAMA

Ustawa wprowadzona w poniedziałek reguluje wiele rozwiązań, które na wypadek przyjścia do Polski koronowirusa sprawi, że wszystko będzie przebiegało znacznie sprawniej i bez zbędnej paniki.
Jednym z rozwiązań jest miedzy innymi prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Udostępnij: