REKLAMA

Sejm
Fot. Sejm RP Twitter

Sejm uchwalił nowelizację ustawy związanej z finansowaniem in vitro ze środków budżetu państwa. Za wdrożeniem tego rozwiązania głosowało 268 posłów, przeciw było 118, natomiast 50 wstrzymało się od głosu.

REKLAMA

W ubiegłej kadencji Sejmu złożony został projekt obywatelski w sprawie in vitro. Zgodnie z ogłoszoną nowelizacją, do obowiązków ministra zdrowia będzie należało opracowanie, wdrożenie, zrealizowanie i sfinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności.

Program ten ma obejmować wszelkie procedury medyczne, które wspomagają prokreację. Chodzi między innymi o zapłodnienie pozaustrojowe. W ustawie określono również, że co roku na realizację programu ma być przeznaczane co najmniej 500 mln złotych z budżetu państwa.

REKLAMA

Wnioskodawcy twierdzili, że z uwagi na dość wysokie koszty realizacji programu in vitro, dostępność aktualnie jest dość ograniczona. Z tego względu tak ważne jest finansowanie leczenia niepłodności poprzez zapłodnienie pozaustrojowe z budżetu państwa.

Obywatelski projekt ws. in vitro trafił do Sejmu w marcu. Podpisało się pod nim ok. pół miliona Polek i Polaków. Projekt zakłada finansowanie procedury zapłodnienia metodą in vitro na poziomie co najmniej 500 mln zł. Ustawa miałaby wejść w życie w połowie 2024 r.

REKLAMA

REKLAMA