Od tego roku dzień 14 kwietnia będzie państwowym Świętem Chrztu Polski. Senat przyjął dziś w tej sprawie ustawę, pomimo faktu, że wiążą się z nim spore kontrowersje.

Podział głosów za wprowadzeniem pomysłu w życiu zakładał 64 głosy popierająca ideę, siedem z nich było negatywnych, natomiast 13 senatorów wstrzymało się od głosu. To powoduje, że 14 kwietnia będzie dniem, w którym upamiętniana będzie decyzja Mieszka I, uznawana za początek Państwa Polskiego i będzie świętem państwowym.

Święto nie będzie za sobą niosło jakichkolwiek kosztów – reprezentanci strony popierającej ten pomysł oznajmili, że 14 kwietnia nie będzie dniem wolnym od pracy. W jego trakcie obywatele mają poczuć się do refleksji i wywieszenia biało-czerwonych flag.

Przeciwnicy tego pomysłu próbują przekonać, że dokładne ustalenie dnia, w którym Polska przyjęła Chrzest jest bardzo trudne. Jakby tego było mało, 81 lat temu, dokładnie 14 kwietnia powstał Obóz Narodowo-Radykalny (ONR), co wystarczająco kłóci się z wnioskowanym powodem przeprowadzenia święta. Posłowie PO proponowali, aby datę święta przenieść na 15 kwietnia.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę