Minister rodziny i pracy, Elżbieta Rafalska poinformowała o rozstrzygnięciu tegorocznego konkursu na rozdysponowanie środków w ramach programu Senior+ 2019. Łącznie dofinansowanie otrzymają 664 zaaplikowane oferty.

Program opieki nad osobami starszymi Senior+ umożliwia samorządom gmin, powiatów i województw możliwość uzyskania dodatkowych środków na zakładanie i utrzymanie miejsc,
w których seniorzy mogą spędzać swój czas. W tym roku dofinansowanie zostało zdecydowanie podwyższone i wyniesie aż 80 milionów złotych (w ubiegłym roku wynosiło 30 milionów złotych).

Istnieją warunki, które placówki muszą spełnić, aby zakwalifikować się do możliwości otrzymania dofinansowania. Aby otrzymać dotację w wysokości do 150 tysięcy złotych, Dzienny Dom Senior+ musi być gotowy na wniesienie udziału w wysokości 20% wkładu własnego.

Ambitne plany na 2019 rok zakładają powstanie 55 nowych domów oraz 188 klubów dla seniorów. Minister rodziny i pracy przewiduje, że pod koniec kalendarzowego roku na terenie całego kraju funkcjonować będą łącznie 743 takie placówki, które zrzeszać będą około 18,5 tysiąca starszych osób.

Samorządy, które nie zdążyły lub jeszcze zastanawiają się nad złożeniem wniosku o dofinansowanie, będą mogły liczyć na pomoc. Wiceminister, Stanisław Szwed zapowiedział, że w budżecie państwa znajdują się jeszcze dodatkowe środki, które będzie można przeznaczyć na program Senior+ 2019.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę