Ślązacy to odrębny naród? Jest orzeczenie europejskiej instytucji

Europejski Trybunał Praw Człowiek orzekł na korzyść Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej
17. Marsz Ruchu Autonomii Śląska (RAŚ). Zdjęcie Ilustracyjne | fot. Silar
Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Czy Ślązacy to nie Polacy? W czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska załamała art. 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, kiedy nakazano likwidację Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Wyrokiem Sądu Najwyższego z 2013 roku uznano, że Ślązaków nie można uznać za naród odrębny od Polaków, toteż stowarzyszeniu nakazano zmianę nazwy. Częściowe zmiany nie wystarczyły, wobec czego nastąpiła likwidacja organizacji.

REKLAMA

Według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Polska dopuściła się złamania art. 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która stanowi, że każdy może swobodnie gromadzić się i stowarzyszać. W art. 11 wskazano również, że to prawo nie może podlegać innym ograniczeniom niż te, które określa ustawa i są konieczne z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku, zapobieganie przestępstwom etc. – podaje polsatnews.pl.

Polska Agencja Prasowa donosi w czwartek, że ETPCz nie dopatrzył się w nazwie stowarzyszenia „zagrożenia dla porządku publicznego”. „Trybunał uważa, że władze krajowe nie wykazały, że nazwa skarżącego stowarzyszenia i brzmienie dwóch postanowień statutu stowarzyszenia, które odnosiły się do 'narodowości śląskiej’, mogły stanowić zagrożenie dla porządku publicznego” – oceniła europejska instytucja.

REKLAMA

Dodano, że materiał dowodowy na poparcie rozwiązania stowarzyszenia nie był „istotny i wystarczający”.

Z racji, że powód nie wnosił o zadośćuczynienie, takowe nie zostało przez trybunał zasądzone.

REKLAMA

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł na niekorzyść Polski w sporze z członkami Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej

Spór dotyczył Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej zrzeszającego osoby, które uznają, że ich pochodzenie jest odrębne, niż polskie. W 2013 roku Sąd Najwyższy orzekł, że Ślązacy nie są osobnym narodem, wobec czego stowarzyszenie nie mogło być zarejestrowane pod taką nazwą. Organizacji polecono zmianę nazwy i niektórych zapisów w statucie. W uzasadnieniu wskazano, że nazwa może wprowadzać w błąd, sugerując istnienie odrębnego narodu śląskiego – przypomina polsatnews.pl.

W 2014 roku Opolski Sąd Rejonowy nakazał stowarzyszeniu zmianę nazwy. Ponadto zwroty odnoszące się do narodu i narodowości miały zostać wykreślone ze statutu. Stowarzyszenie wprowadziło tylko częściowe zmiany. W 2015 roku podjęto decyzję o likwidacji organizacji.

REKLAMA

Finalnie sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Należy podkreślić, że ETPCz nie orzekał stricte w kwestii, czy Ślązacy są osobnym narodem.

Podziel się: