Sondaż: Czy Polacy znów zaczęli bać się pandemii?

fot. Pixabay

Ostatni miesiąc okazał się przełomowy w kwestii postrzegania zagrożenia covidowego przez Polaków. Paraboliczny wzrost zakażeń spowodował nasilenie się obaw przed epidemią w naszym kraju. Świeże badanie wskazuje, iż zakażenia koronawirusem boi się łącznie 58% badanych. W tym 22% obawia się takiej ewentualności „bardzo”.

REKLAMA

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w piątek nowe statystyki. W Kraju nad Wisłą przybyło ponad 20 tys. nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zmarło 566 osób. Do tej pory w Polsce wykryto jedynie 2 przypadki nowego wariantu COVID-19 – Omikron.

Według nowego sondażu, przygotowanego przez CBOS, wysoki wskaźnik zakażeń i zgonów spowodował u Polaków gwałtowny nawrót obawy przed wirusem z Wuhan. Zakażenia wirusem SARS-CoV-2 boi się ogółem 58 proc. badanych. 22 proc. spośród nich jest bardzo zaniepokojonych taką możliwością. To wzrost o 8 pkt. proc. wobec poprzedniego miesiąca

REKLAMA

Z drugiej strony mamy 41% badanych, którzy wyrazili opinię, że niezbyt przejmują się ewentualnych zachorowaniem.

 Ankietowanych zapytano także o opinię o obecnie panujących obostrzeniach. Najwięcej – ponad 42% badanych – uważa, że obecne ograniczenia są niewystarczające. Nieco mniej osób (40%) uważa, że obostrzenia są adekwatne do aktualnej sytuacji. 12% badanych stwierdziło, że ograniczenia są zbyt daleko idące.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach 29 listopada do 12 grudnia 2021 r. na próbie liczącej 1063 osoby.

Podziel się: