antysemici
fot. Unsplash

The Times Of Israel ujawnia, że Polska, Węgry i Grecja to kraje, w których najwięcej ludzi odczuwa niechęć do Żydów. Tak wynika z sondażu. Co zaskakujące, domniemany antysemityzm w tych krajach jest odwrotnie proporcjonalny do liczby anty-żydowskich incydentów. Najwięcej ataków na społeczność żydowską występuje… w „najmniej antysemickich” krajach!

W sondażu, przeprowadzonym w 16 krajach Unii Europejskiej, Polska, Węgry i Grecja znalazły się na podium, pod względem nastrojów antysemickich. Twierdzenie, że „najlepiej byłoby, gdyby Żydzi opuścili ten kraj” otrzymało aprobatę odpowiednio 24%, 23% i 21% respondentów z Polski, Grecji i Węgier. Natomiast 15%, 26% i 33% badanych było odmiennego zdania. Wysoki poziom nastrojów antysemickich odnotowano także na Łotwie, w Chorwacji i Rumunii.

Times Of Israel zwraca natomiast uwagę na fakt, że w krajach – będących jednocześnie najmniej przychylnym, wobec Żydów – takich jak Polska, Grecja i Węgry odnotowuje się NAJMNIEJ antysemickich ataków. Są to śladowe liczby, w porównaniu do tysięcy incydentów w krajach, których społeczeństwa odpowiedziały w ankiecie bardziej pro-semicko.

Na przykład w Niemczech, 62% respondentów odrzuciło twierdzenie, że „najlepiej byłoby, gdyby Żydzi opuścili ten kraj”. Tylko 7% Niemców zgodziło się z tym zdaniem. W Wielkiej Brytanii 72% odrzuciło stwierdzenie, zgodziło się 9,2%. Niemiecką miłość do Żydów przyjął jednak tylko papier, bo rzeczywistość pokazuje, że w zeszłym roku odnotowano tam rekordową liczbę 2351 antysemickich incydentów. Podobnie było w Wielkiej Brytanii, gdzie w ub. r. odnotowano 1668 takich zdarzeń.

Autorzy badania zwracają uwagę, że w krajach, takich jak Łotwa, incydenty mogą zdarzać się rzadko, bo w tym kraju nie mieszka wielu Żydów. Dodają jednak, że na Węgrzech mieszka ponad 100 000-tysięczna diaspora żydowska, a mimo tego ataki są ekstremalnie rzadkie.

W Polsce, Grecji i na Węgrzech odnotowuje się najwyżej kilkadziesiąt anty-żydowskich ataków rocznie.

Badanie zostało przeprowadzone przez IPSOS wspólnie z Europe Action and Protection League. W każdym kraju badano reprezentatywną grupę 1000 osób – podało The Times Of Israel.

Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę