Wbrew temu, co mówią politycy PiS, wśród Polaków wcale nie ma wielkiego entuzjazmu w kwestii ubiegania się o reparacje wojenne od Niemiec.

Wystąpienie o odszkodowania za II wojnę światową popiera 54 proc. ankietowanych przez CBOS, w tym zdecydowanie na tak jest 31 proc., a raczej chce reparacji – 23 proc. Przeciwnych temu jest 36 proc. respondentów ośrodka, w tym zdecydowanie krytycznie wypowiada się 13 proc. badanych, a raczej negatywnie – 23 proc. Dziesięć procent nie ma zdania na ten temat.

Wyniki upublicznionego w piątek badania obalają tezę, że wystąpienie o odszkodowania wzmocni międzynarodową pozycję Polski. Dla 45 proc. ankietowanych nasz kraj więcej na tym straci niż zyska. W tym kontekście 71 proc. ankietowanych wymieniło pogorszenie się relacji polsko-niemieckich, a 60 proc. wskazało na możliwe pojawienie się roszczeń Niemców wobec Ziem Zachodnich.

Z sondażu CBOS wynika także, że trzy czwarte badanych uważa, że otrzymanie przez Polskę odszkodowań wojennych od Niemiec jest mało prawdopodobne. Przeciwnego zdania było zaledwie 16 proc. Co więcej zdaniem 56 proc. osób na ubieganie się o reparacje jest „za późno”. Przeciwnie uważa 37 proc. ankietowanych.

Ponadto według 48 proc. respondentów „Niemcy wypełniają swoje ewentualne zobowiązania wobec Polski m.in. poprzez to, że są największym płatnikiem do budżetu Unii Europejskiej, z którego korzysta Polska”. Inaczej ocenia to 30 proc. osób biorących udział w badaniu.

CBOS przeprowadził ankietę między 5 a 12 października 2017 roku na liczącej 948 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę