Światowa Organizacja do spraw Restytucji Mienia Żydowskiego wezwała rząd polski do zmian w projekcie tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. W dokumencie przesłanym do Ministerstwa Sprawiedliwości środowiska żydowskie sprzeciwiają się najważniejszym zapisom ustawy, której projekt przedstawił w październiku 2017 roku wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Chodzi o zapisy dotyczące rekompensat za utracone mienie, które przysługiwałyby wyłącznie obywatelom Polski.

Organizacja zajmująca się sprawami odzyskiwania mienia żydowskiego sprzeciwia się też wyłączeniu z ustawy nieruchomości rolnych, leśnych, przemysłowych oraz temu, że nie została w niej wskazana ścieżka dochodzenia roszczeń za przejęcie firm rodzinnych. W sumie środowiska żydowskie zgłosiły kilkanaście uwag dotyczących przedłużenia terminów zgłaszania roszczeń oraz wprowadzenia szybszej ścieżki formalnej.

Przedmiotem sporu jest także żydowski majątek, który nie ma spadkobierców. Polskie prawo przewiduje, że bezdziedziczne mienie przechodzi na Skarb Państwa. Żydzi jednak domagają się wyjątku od tej zasady dla osób ocalałych z Holokaustu.

Czy postulaty środowisk żydowskich zostaną spełnione? Nie jest to przesądzone, ale sytuację strony polskiej mogłoby skomplikować podpisanie przez Donalda Trumpa ustawy 447 dającej amerykańskiemu Departamentowi Stanu uprawnienia do pomocy w odzyskiwaniu żydowskiego mienia bezdziedzicznego. Na razie projekt ustawy 447 jest procedowany w Senacie USA.

Roszczenia środowisk żydowskich wobec Polski mogą być warte nawet bilion złotych. Taką kwotę podał „Super Expressowi” informator z kręgów polskiego rządu.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę