Według badań przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, w 2017 roku wzrosła liczba wiernych uczestniczących w niedzielnej mszy świętej. Wzrósł także odsetek chrztów i przystępujących do komunii świętej. Spadła natomiast liczba udzielanych ślubów.

Opublikowane dane obejmują 2017 rok. Wtedy 38,3 proc. katolików uczestniczyło w niedzielnej mszy świętej. W porównaniu z rokiem 2016 jest to wzrost o 1,6 proc. Z kolei o 1 proc. podniosła się liczba wiernych przystępujących do komunii świętej. Odsetek ten wynosi 17 proc.

Jak wynika z zaprezentowanych statystyk stopień religijności jest zależny od regionu. Największa liczba wiernych uczestniczących w niedzielnej mszy świętej jest notowana w diecezji tarnowskiej (71,7%), rzeszowskiej (64,1%) i przemyskiej (59,8%). Najmniejsza natomiast w diecezji szczecińsko-kamieńskiej i łódzkiej (24,6%), oraz koszalińsko-kołobrzeskiej (25,6%).

W przypadku komunii świętej, najwięcej osób przystępuje do niej w diecezji tarnowskiej (27,6%), zamojsko-lubaczowskiej (22,5%) i pelplińskiej (22,1%), a najmniej w diecezji sosnowieckiej (11,2%), szczecińsko-kamieńskiej (11,2%) oraz koszalińsko-kołobrzeskiej (11,4%) i archidiecezji łódzkiej (11,6%).

Statystyki dotyczące liczby wiernych opierają się na corocznym liczeniu w jedną z niedzieli października. Wynik uczestniczących we mszy nie uwzględnia dzieci poniżej 7 roku życia i osób starszych, mających problemy ze zdrowiem. Nie są oni bowiem zobowiązani do praktykowania w niedzielnej mszy. Według Instytutu jest to 18 proc. katolików.

W badaniach wskazano również, że w 2017 roku ochrzczono 400 tys. osób, czyli o aż 5 proc. więcej niż w 2016 roku. Przeważająca większość (96 proc.) to dzieci poniżej 1 roku życia. Nieznacznie spadła z kolei liczba udzielanych ślubów: z 136 tys. w 2016 na 133 tys. w 2017.

Według danych Instytut w Polsce jest 10392 parafii, w tym 129 w obrządku grekokatolickim. We wszystkich diecezjach posługę sprawuje 21 tys. księży.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę