Dane Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają wątpliwości. Polacy – dzięki programowi 500+ niskiemu bezrobociu – wychodzą z ubóstwa. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej zmalała o niemal 10 proc. i nie była tak niska od 2008 roku.

Wprowadzenie programu 500+, jak podaje GUS, największe znaczenie miało dla najbiedniejszych, którzy zwracali się o zapomogi. W 2016 roku ponad 350 tys. z nich wyszło ze sfery ubóstwa. Z pomocy społecznej najczęściej korzystali mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego (10,9 proc.), podkarpackiego (8,9 proc.) i kujawsko-pomorskiego (8,8 proc.).

„W wyniku obliczeń ustalono, że wraz z realizacją wypłat świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus liczba ubogich beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w gospodarstwach domowych w skali kraju zmniejszyła się do 899 tys. osób, tj. spadła o ponad 45 proc”, czytamy w przygotowanym przez GUS raporcie „Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej”.

GUS dostrzega także duże znaczenie rekordowo niskiego bezrobocia: „Obserwowana w ostatnich latach malejąca stopa bezrobocia koreluje z malejącą populacją korzystających z pomocy społecznej, zwłaszcza beneficjentów z gospodarstw rodzinnych z dziećmi na utrzymaniu. Należy dodać, że wśród osób bezrobotnych w 2016 r. ponad 40 proc. to były osoby z dziećmi na utrzymaniu, a ponad 20 proc. z nich utrzymywało więcej niż 3 dzieci”.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę