REKLAMA

Fot.: Facebook.com/tvp.info

Sejm otrzymał poselski projekt uchwały w sprawie „przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej”. Podpis pod nim złożyli posłowie KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy.

REKLAMA

Podczas wtorkowych obrad Sejmu ogłoszono złożenie poselskiego projektu uchwały, którego głównym celem jest przywrócenie „ładu prawnego” publicznych mediów i Polskiej Agencji Prasowej. Przedstawicielem wnioskodawców został przewodniczący komisji kultury Bogdan Zdrojewski.

W projekcie czytamy, że „konstytucyjne prawo obywateli do informacji” powinno być realizowane poprzez dostęp do rzetelnych mediów i Polskiej Agencji Prasowej. Wskazano, że „wymaga to niezwłocznej odbudowy niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej”.

REKLAMA

Jak wynika z ustawy, Sejm „uznaje za niedopuszczalne trwanie stanu jawnego naruszenia prawa oraz łamania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz Polską Agencję Prasową prawa do informacji i zasady pluralizmu politycznego mającego swoje źródło w przepisach Konstytucji”.

Następnie czytamy, że Sejm „wzywa wszystkie organy Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej”.

REKLAMA

REKLAMA