W pierwszej połowie przyszłego roku ma zostać wniesiony do sądu pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa o ustalenie odpowiedzialność za stan powietrza w Polsce. Będzie to prawdopodobnie pierwsza rozprawa tego typu na świecie.

Jak przekonuje w rozmowie z Polsatem News inicjator pozwu radca prawna Radosław Górski: „po wygranym grupowym procesie sądowym Skarb Państwa nie będzie mógł już twierdzić, iż wobec mieszkańców Polski nie ponosi odpowiedzialności za fatalny stan powietrza (…) Jesteśmy po analizach prawnych i na tej podstawie kancelaria przekonana jest o zasadności żądania oraz o dużych szansach na sukces w procesie sądowym”.

Przedmiotem pozwu jest ustalenie odpowiedzialności „Skarbu Państwa za szkodę i krzywdę”, która ma wynikać z niewywiązania się z „obowiązku doprowadzenia do tego, aby stan powietrza w Polsce odpowiadał normom wynikającym z przepisów prawa”. Wygrana w tym procesie umożliwi ubieganie się w uproszczony procesie odszkodowania od Skarbu Państwa za ponoszone z tego tytułu koszty czy utracone zarobki, będące efektem np. choroby.

Radca prawny zapewnia, że prace nad pozwem są na zaawansowanym etapie. „Pozew jest już w przeważającej części opracowany, obecnie koncentrujemy się na formowaniu grupy i kwestiach formalnych związanych z postępowaniem” – mówi Górski. Zainteresowanych dołączeniem do sprawy ma być już z kolei kilkuset.

Radosław Górski jest zdania, że „pozew grupowy powinien skłonić władze do podjęcia szybkich i skutecznych działań. Pozwany uświadomi sobie, że dalsze zaniedbania spowodują powstanie potencjalnie masowych roszczeń odszkodowawczych”.

Do tej pory kilka osób zdecydowało się złożyć indywidualne pozwy w sprawie smogu w Polsce, m.in. aktorki Zofia Czerwińska i Grażyna Wolszczak.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę