„Zagraża integralności pamięci o Holokauście”. Amerykański rabin żąda usunięcia kościoła z terenu obozu Auschwitz-Birkenau!

„Kościół w Birkenau, ze swoją nieuniknioną chrześcijańską obecnością, stanowi jedno z najbardziej bezpośrednich zagrożeń dla integralności pamięci o Holokauście”, napisał

Czytaj więcej