Z sondażu przeprowadzonego przez pracownię IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że w Polsce maleje zaufanie do Kościoła.

Według danych przedstawionych przez ośrodek obecnie 35 proc. Polaków ma pozytywny stosunek do Kościoła, a 32 proc. negatywny. Ponad jedna trzecia osób, które wzięły udział w sondażu (31 proc.), oceniła go natomiast jako neutralny, a jedynie 2 proc. pytanych wybrało opcję „trudno powiedzieć”.

Negatywne nastawienie wobec Kościoła jest wysokie zwłaszcza wśród osób pomiędzy 18 a 29 rokiem życia. Krytycznie ocenia go 47 proc. badanych z tej grupy wiekowej, zaś 44 proc. ma do tej instytucji stosunek neutralny. Pozytywnie o Kościele wypowiedziało się zaledwie 9 proc. najmłodszych respondentów.

– To dzwonek alarmowy, który powinien wywołać poważną dyskusję na temat tego, w jakim kierunku Kościół w Polsce powinien iść. Ta debata nie może odbywać się tylko między biskupami, ale muszą w nią zostać włączeni świeccy – ocenił wyniki badania szef Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciszewski. – Jesteśmy na zakręcie historii – ostrzegł.

IBRiS przeprowadził badanie w dniach 13-14 listopada 2020 roku metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych osób.

Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę

Autor tekstu: Zuzanna Stańczyk

Redaktorka strony ShareInfo.pl | Kategorie tekstów: Polityka, Wiadomości, Zdrowie, Świat