Trybunał Konstytucyjny wydał dziś orzeczenie w sprawie dopuszczalności aborcji z powodu przesłanki embriopatologicznej. Według TK dokonywanie aborcji z powodu ciężkich wad płodu jest niezgodne z Konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny zadecydował, że aborcja ze względu na ciężkie wady płodu jest niezgodna z polską konstytucją.

We wniosku zaskarżono przepis, który mówi, że dokonanie aborcji jest dopuszczalne wtedy, kiedy badania prenatalne lub inne diagnozy medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego oraz nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a następnie zaskarżono także przepis doprecyzowujący tę regulację. Ten przepis mówi o tym, że w takich przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem ciężarnej kobiety.

Według wnioskodawców przepisy te legalizują praktyki eugeniczne w stosunku do dziecka, które jeszcze się nie narodziło, odmawiając mu jednocześnie poszanowania ochrony godności człowieka.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę